5 สาเหตุ ปัญหา หลังคารั่ว พร้อมวิธีการแก้ไข

ในประเทศไทย ณ.เวลานี้ ฝนตกบ่อยมาก ตกหนักจนถึงน้ำท่วมนั้นเอง ทำให้ได้รับความเสียหายตามมา ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน รถยนต์ ข้าวของเครื่องใช้เสียหาย  เป็นต้น แต่ตามที่กล่าวไป สิ่งที่เสียหายมากที่สุดจะเห็นได้ว่าเป็นบ้านเรือน ส่วนมาก หลังคาชอบรั่ว น้ำหยดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ข้าวของเสียหายได้